Fundacja Artystyczni Dzieciom

Dzięki Tobie nasza Fundacja daje szansę na zabawę i naukę dzieciom

ODkryj magię teatru

Dzięki Tobie Fundacja Artystyczni Dzieciom daje szansę na teatralną zabawę i naukę dzieciom z całej Polski. Dowiedz się więcej o tym, co robimy i dlaczego to robimy.

Misja fundacji

Tworzymy, wspieramy i realizujemy programy, które rozbudzają pasję i zainteresowanie teatrem u dzieci aby miały one możliwość doświadczenia magii teatru i odkrycia swojego własnego artystycznego potencjału.

Kontakt

Kto stoi za Fundacją Artystyczni Dzieciom?

Fundacja Artystyczni Dzieciom została założona przez te same osoby, które od lat tworzą grupę artystyczni widowiska na czele z Arkadiuszem Gwizdała, zwycięzcą nagrody publiczności programu MAM TALENT! Celem jest zapewnienie jak największej liczbie dzieci dostępu do teatru i możliwości odkrywania ich artystycznych pasji.

 

Wspólnie możemy pokazać magię teatru wszystkim dzieciom 

Dlaczego edukacja teatralna
jest taka ważna?

Edukacja teatralna jest niezwykle ważna z wielu powodów. Oto kilka kluczowych powodów, dlaczego warto promować i wspierać edukację teatralną:

Rozwija wyobraźnię i kreatywność

Teatr zachęca do myślenia poza utartymi schematami i stwarza przestrzeń do eksplorowania różnych możliwości. Dzieci, które uczestniczą w edukacji teatralnej, rozwijają swoją wyobraźnię, twórcze myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów.

Wzmacnia umiejętności komunikacyjne:

Teatr to sztuka dialogu i współpracy. Poprzez pracę w grupie, dzieci uczą się słuchać, wyrażać swoje myśli i uczucia, budować relacje oraz skutecznie komunikować się z innymi. Te umiejętności mają ogromne znaczenie w życiu codziennym i w przyszłej karierze zawodowej.

Buduje pewność siebie:

Występy na scenie i udział w teatralnych przedstawieniach pomagają dzieciom pokonać tremę, przełamać nieśmiałość i zbudować pewność siebie. Poprzez odkrywanie swoich talentów i zdobywanie umiejętności scenicznych, dzieci nabierają większej pewności siebie i świadomości swojej wartości.

Wspiera rozwój emocjonalny:

Teatr angażuje emocje i pozwala dzieciom odkrywać i wyrażać różne uczucia. Poprzez wcielanie się w różne role i sytuacje, dzieci rozwijają swoją empatię, zdolność do rozumienia innych ludzi i radzenia sobie z własnymi emocjami.

Zachęca do refleksji i analizy:

Teatr porusza ważne tematy społeczne, moralne i etyczne. Poprzez obserwowanie i dyskusję na temat przedstawień teatralnych, dzieci mają możliwość rozważania różnych perspektyw, refleksji nad wartościami oraz rozwijania krytycznego myślenia.

Buduje wspólnotę i więzi społeczne:

Wspólne działania teatralne, takie jak próby, warsztaty czy wystawianie spektakli, umożliwiają dzieciom nawiązywanie nowych przyjaźni i budowanie więzi społecznych. Teatr jest miejscem, gdzie różnorodne jednostki łączą się we wspólnym celu i uczą się współpracy oraz wzajemnego szacunku.

Edukacja teatralna to nie tylko nauka o teatrze, ale również wartościowe narzędzie wychowawcze, które wspomaga rozwój dzieci w wielu obszarach życia. Zachęcanie dzieci do uczestnictwa w teatralnych doświadczeniach stwarza niezapomniane możliwości uczenia się, odkrywania własnych talentów i rozwijania się jako twórcze jednostki.

Oto przykłady projektów i działań,
które wspieramy:

  • Tworzenie i wystawianie spektakli teatralnych dla dzieci 
  • Promocja kultury, literatury i sztuki skierowanej do najmłodszych
  • Zwiększenie dostępu do kultury i sztuki dla dzieci z utrudnionym dojazdem
  • Promocja artystów, których twórczość jest skierowana do dzieci.
  • Łączenie aktywności teatralnych z ochroną środowiska i jego zasobów

Kontakt

Fundacja Artystyczni Dzieciom

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 17:00

Skontaktuj się